Paweł
661 476 965
Michał
607 767 213
Realizacje

Realizacje:

- Wykonanie drogi oraz placów manewrowych z kostki betonowej przy przechowalni i sortowni owoców w Kawęczynie w ilości 4420m2

- Plac Składowy z suwnicą w Nadrybiu Dwór: ułożenie kostki brukowej o grubości 10cm w ilości 4508m2

- Budowa infrastruktury dla strefy ekonomicznej Felin w Lublinie: wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej

- Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy ul. Cmentarnej w Lublinie

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747: wykonanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych z kostki brukowej

- Budowa chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 828 w miejscowości Jawidz

- Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 829 w miejscowościach Spiczyn-Kijany

- Roboty brukarskie przy Budowie ulicy Strzembosza, przebudowie ulicy Jagodowej, Cyprysowej i Czumy w Lublinie

 

asd